Εσπερίδα για τις Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές

Το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων Planning θα πραγματοποιήσει Εσπερίδα για τις Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές την Τρίτη 7 Ιουλίου (17:00 – 20:00) στο χώρο τέχνης & φιλοξενίας “Ελαιών Loft” στην οδό Αντιτορπιλικού Βέλους 3 & Ναυτικού 17 στο Βοτανικό, Αθήνα.


Το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της εταιρείας συμβούλων Planning θα πραγματοποιήσει Εσπερίδα για τις Διεθνείς Εμπορευματικές Μεταφορές την Τρίτη 7 Ιουλίου (17:00 – 20:00) στο χώρο τέχνης & φιλοξενίας “Ελαιών Loft” στην οδό Αντιτορπιλικού Βέλους 3 & Ναυτικού 17 στο Βοτανικό, Αθήνα.

Η εσπερίδα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο και συγκεκριμένα: εξαγωγικές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, εισαγωγικές εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, εταιρείες που εισάγουν α’ ύλες και εμπορεύματα, διεθνείς διαμεταφορείς / Int’l Freight Forwarders, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και πρακτορεία, εταιρείες οδικών διεθνών μεταφορών, εταιρείες αεροπορικών, σιδηροδρομικών και συνδυασμένων μεταφορών, εταιρείες ταχυμεταφορών με διεθνές δίκτυο, μεταφορικές υποδομές (οργανισμούς λιμένων, αεροδρομίων, σιδηρόδρομος κ.λπ.), δημόσιους φορείς και οργανισμούς ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, προμηθευτικές επιχειρήσεις (εξοπλισμός κ.λπ.).

Διανύουμε περίοδο έντονης έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και απαιτήσεων προπληρωμών από συνεργάτες του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη των ευστοχότερων δυνατών επιλογών στη διεθνή εμπορευματική μεταφορά από πλευράς αξιοπιστίας συνεργατών, τρόπων μεταφοράς, όρων εμπορικών συμφωνιών και κόστους μεταφοράς. Αυτός είναι και ο σκοπός της εσπερίδας: να παρουσιάσει τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν σήμερα όσους λαμβάνουν αποφάσεις στη διεθνή μεταφορά και να εφοδιάσει τα στελέχη των εισαγωγικών/εξαγωγικών επιχειρήσεων και διεθνών διαμεταφορέων με τις κατάλληλες γνώσεις και πληροφόρηση.

10 ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ DECISIONS MAKERS

1. Πώς διαμορφώνεται το μεταφορικό κόστος; Πώς πρέπει να γίνει «απλά» κατανοητό από τους εισαγωγείς και τους εξαγωγείς; Σενάρια Activity Based Costing.

2. Εμπορευματικές μεταφορές εν μέσω οικονομικής ασφυξίας: η εξαφάνιση των πιστώσεων και η κυριαρχία των προπληρωμών. Τρόποι αντιμετώπισης.

3. Το περιβάλλον του Διεθνούς Εμπορίου σήμερα, οι κίνδυνοι στις Εμπορευματικές μεταφορές (εμπορικοί, τραπεζικοί, πολιτικοί) και οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις.

4. Μοντέλα επιχειρησιακής διαχείρισης διεθνών μεταφορών.

5. Η σημασία της ορατότητας (visibility), της αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης. Πληροφοριακά συστήματα TMS και συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας.

6. Κυρίαρχοι και εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς

7. Τα βασικά των Inco Terms (International CommercialTerms) που κρύβουν ευκαιρίες.

8. Πώς επιλέγω συνεργάτη διεθνών μεταφορών; Εργαλεία και τεχνικές Αξιολόγησης.

9. Η εξέλιξη των Διεθνών Δικτύων και Διαδρόμων (corridors) Εμπορευματικών Μεταφορών.

10. Η αυξημένη σημασία της συσκευασίας και των σημάνσεων, ως αναπόσπαστος κρίκος της παράδοσης των εμπορευμάτων στους τελικούς προορισμού.

Το υπό διαμόρφωση πρόγραμμα μετέχουν εξειδικευμένα στελέχη της μεταφορικής αγοράς αλλά και εκπρόσωποι εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που θα παρουσιάσουν best practices οργάνωσης και διαχείρισης της διεθνούς εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Θα πραγματοποιηθεί Tele Voting.

Πηγή: supply-chain.gr